Sunday, 18 December 2011

Let the Christmas spirit rings


'Winter Wonderland Add On'
Kristin Aagard
Повярвайте, толкова свеж и цветен кит... за чудо и приказ! Дори и това , че се води мини, не ме спря да направя коледна страничка за Алек. Той беше доволен, сякаш разбира, и вече ми е подготвил следващите снимки за рамкиране ;)


Приятна Неделя !

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...